CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic properties of InAs/GaAs quantum dots in two different environments

M Kaniewska ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; W Jung ; M Kaczmarczyk
Proc. International Conference on Compound Semiconductors (ISCS), Kyoto, October 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-04-21.
CPL Pubid: 67388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur