CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3DFinite Element Analysis of Eddy Current Losses in Hydrogenerator End Regions

Marguerite Touma (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik) ; Sonja Lundmark (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik) ; Jorma Luomi (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
Stockholm Power Tech Conference, Electrical Machines and Drives. Stockholm, Sweden (1995)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur