CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spherical principal series of quantum Harish-Chandra modules

Olga Bershtein ; Leonid Vaksman ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. Vol. 48 (2007) (2007), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur