CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Locked-rotor Measurements of AMS Prototype Machine

Sonja Lundmark (Institutionen för elkraftteknik) ; Marguerite Touma Holmberg (Institutionen för elkraftteknik) ; Jorma Luomi (Institutionen för elkraftteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 249 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik (1995-1998)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur