CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Machine topologies with high torque density for MEA

Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Essam Hamdi (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 22 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur