CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation and Analysis of a new High Power Density Generator

Mohsen Torabzadeh-Tari ; Lars Austrin ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Göran Engdahl
ICAS 2006, 25th International Congress of the Aeronautical Sciences (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur