CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

“Extraction of actinides, fission products and corrosion products from synthetic high level liquid waste with dimethyl-dioctyl-hexaethoxy-malonamide (DMDOHEMA)

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; S Andersson ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; M Nilsson ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochemica Acta (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 67355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur