CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Model of Electromagnetic phenomena in the Hexformer

Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 44 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur