CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of the three-dimensional gel microstructure from transmission electron micrographs

Rasmus Nisslert (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mats Kvarnström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Niklas Lorén ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik ; SuMo Biomaterials) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Microscopy (0022-2720). Vol. 225 (2007), 1, p. 10-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 67353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur