CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reiterated homogenization of monotone parabolic problems,

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Ann. Univ. Ferrara Vol. 53 (2007), p. 217-232.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: G-convergence, reiterated homogenization, multiscale, monotone operatorsDenna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur