CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrimination and scoring using small sets of genes for two-sample microarray data

Gilles Guillot ; Maja Olsson ; Mikael Benson ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Mathematical Biosciences Vol. 205 (2007), 2, p. 195-203.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 67350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur