CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence of quasi-linear hyperbolic equations

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of hyperbolic differential equations Vol. 4 (2007), 4, p. 655-677.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: G-convergence, stochastic homogenization, multiscale, hyperbolicDenna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur