CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Multi-Word Locking Using Randomization

Phuong Ha (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Wattenhofer Mirjam ; Wattenhofer Roger
Proceedings of the 24th Annual ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC '05) p. 249 - 257. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: dining philosophers, multi-word locking, randomization, shared memoryDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 6732

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Reactive Concurrent Data Structures and Algorithms for Synchronization