CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multitemporal repeat-pass SAR interferometry of boreal forests

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M Santoro ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J E S Fransson
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Vol. 41 (2003), 7, p. 1540-1550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: forestry, radar, remote sensing, geophysical techniques, radar cross-sections, SAR, synthetic aperture radarDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 6731

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur