CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—specific applications

Thomas Svensson ; Pär Johannesson ; Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
International Journal of Fatigue (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-01-17.
CPL Pubid: 67306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur