CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of lignin on the self assembly behaviour of xylan rich fractions from birch (Betula pendula)

Peter Westbye (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Wolfgang Glasser ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Cellulose Vol. 14 (2007), p. 603-613.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adsorption of xylans on cellulosic fibres -Influence of xylan composition on adsorption characteristics and kraft pulp properties