CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of molecular composition of xylan extracted from birch on its assembly onto bleached soft wood kraft pulp

Peter Westbye (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Holzforschung (1437-434X). Vol. 60 (2006), 2, p. 143-148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2009-09-24.
CPL Pubid: 67291

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur