CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Note on the intensity of encountered waves

Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ross Leadbetter
Ocean Engineering Vol. 34 (2007), p. 1561-1568.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-01-17.
CPL Pubid: 67280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur