CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthetic-aperture radar processing using fast factorized back-projection

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; H. Hellsten ; G. Stenstrom
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems Vol. 39 (2003), 3, p. 760-776.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: integral equations, radar signal processing, synthetic aperture radar, SAR,Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 6728

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur