CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced branching processes with very heavy tails

Andreas Lagerås (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Applied Probability (0021-9002). Vol. 45 (2008), 1, p. 190-200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur