CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the choice of difference quotients for evaluating prediction intervals

Thomas Svensson ; Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Measurement Vol. 41 (2008), 7, p. 755-762.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2010-04-14.
CPL Pubid: 67274

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur