CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur, Nya vägar till Rom

Gunilla Linde Bjur (Institutionen för arkitektur) ; Hans Bjur
(2007)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Rom, modern arkitektur, stadsplanering


Hans Bjur och Gunilla Linde Bjur var gästredaktörer för Tidskriften Arkitekturs temanummer om det moderna Rom (nr 8, 2007). De bidrog också med texter och projektpresentationer.Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur