CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1980-1989 : Framgångar och mognad

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Gert Wingårdh : Trettio års arkitektur genom fyra decennier. Mikael Nanfeldt, ed. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: Gert Wingårdh, svensk arkitektur, arkitekturhistoria


Boken där texten ingår ges också ut i en engelsk version.Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur