CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den reserverade modernisten och barocken, Jan Wallinder och Francesco Borromini

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2007 (2007), 20-21,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: arkitekturhistoria, Jan Wallinder, Francesco Borromini, Giuseppe Terragni, Rom, Svenska institutet i Rom


Texten är en introduktion till ett tidigare opublicerat manuskript av Jan Wallinder "Francesco Borromini": Manuskriptet är presenterat i samma tidskriftsnummer: Psykoanalytisk Tid/Skrift, 20-21 (2007). Se även: http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-01-17.
CPL Pubid: 67258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur