CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subspace-Based System Identification of an Acoustic Enclosure

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A. Fleming ; S.O.R. Moheimani
ASME Transactions of Vibration and Acoustics Vol. 124 (2002), 3, p. 414-419.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Akustik

Chalmers infrastruktur