CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stem Volume Retrieval with Spaceborne L-band Repeat-Pass Coherence

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro ; C. Schmullius ; A. Wiesmann
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seoul, Korea, 25-29 July Vol. 5 (2005), p. 3591-3594.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forestDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 6725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur