CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HTS SQUID measurements of evoked magnetic fields from transverse hippocampal slices

New Frontiers in Biomagnetism. Proceedings of the 15th International Conference on Biomagnetism, Vancouver, BC, Canada, August 21-25, 2006

Per Magnelind (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ed Tarte ; Eric Hanse
International Congress Series, New Frontiers in Biomagnetism Vol. 1300 (2007), p. 578-581.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We have developed a high-transition-temperature superconducting quantum interference device system aimed at neuromagnetic measurements of evoked fields from in vitro brain slices. Recordings from transverse hippocampal slices from rat have been performed and they showed neuromagnetic fields of ∼ 5 pT

Nyckelord: Magnetophysiology, SQUID, NeuromagnetismDenna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 67249

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik
Neurofysiologi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur