CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forest change detection with spaceborne L-band SAR

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; A. Weismann ; C. Schmullius
Forestsat 2005 / Olsson, H. (1100-0295). Vol. B (2005), p. 102-106.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forest


Skogsvårdsstyrelsen, Rapport Nr. 1741 Conference was held in Borås, Sweden, 31 May - 3 June, 2005.Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 6724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur