CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Coplanar Waveguides on Surface Passivated Highly Resistive Silicon Covered by Ferroelectric Thin Film

Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Klaus Reimann ; Dimitri Lederer ; Jean-Pierre Raskin ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Honolulu, Hawaii p. 2055 - 2058. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur