CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping and monitoring forest stem volume using CARABAS

Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Franssson ; A. Gustavsson ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Magnusson ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; H. Sämgård (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; F. Walter
Forestsat 2005 / Olsson, H. (1100-0295). Vol. B (2005), p. 97-101.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forest


Skogsvårdsstyrelsen, Rapport Nr. 1741. Conference was held in Borås, Sweden, 31 May - 3 June, 2005.Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 6723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur