CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Superconducting Monolithic Microwave Integrated Circuits

Raihan Rafique (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-069-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 67224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-02-22
Tid: 10:15
Lokal: Kollektorn, MC2, Kemivagen 9, 41296 Goteborg
Opponent: Dr. Fred Wellstood

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 115


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2750