CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements at tree level using CARABAS-II

Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Forestsat 2005 / Olsson, H. (1100-0295). Vol. A (2005), p. 54-58.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, SAR, forest


Skogsvårdsstyrelsen, Rapport Nr. 1740. Conference was held in Borås, Sweden, 31 May - 3 June, 2005.Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 6722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur