CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The REMAP Reconfigurable Architecture: a Retrospective

Lars Bengtsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Arne Linde (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tomas Nordström ; Bertil Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mikael Taveniku
FPGA Implementations of Neural Networks (2005)
[Kapitel]

Nyckelord: Neural networks, Field-Programmable Gate ArraysDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 6720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur