CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microemulsion-Mediated Room Temperature Synthesis of High Surface Area Rutile and its Photocatalytic Performance

Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Andrei Kiselev ; Lars Österlund ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
J. Phys. Chem. C. Vol. 111 (2007), p. 6789-6797.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 67186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur