CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CARS Microscopy

Annika Enejder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Christoph Heinrich ; Christian Brackmann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Stefan Bernet ; Monika Ritsch-Marte
Biomedical Imaging: Principles and Applications (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: Non-linear optics, microscopy, CARS


Editor: R. SalzerDenna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 67184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Optisk fysik

Chalmers infrastruktur