CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Star-forming Protoclusters Associated with Methanol Masers

V. Minier ; T. Hill ; M. Burton ; Michele Pestalozzi (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; G. Garay ; S. Longmore ; I. Walsh
Astronomy & Astrophysics Vol. 429 (2005), p. 945-960.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2011-10-17.
CPL Pubid: 6718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur