CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the asymptotic performance analysis of subspace DOA estimation in the presence of modeling errors: Case of MUSIC

Anne Ferréol ; P. Larzabal ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 54 (2006), 3, p. 907-920.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur