CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NGC7538 Irs1N: Modelling a Circumstellar Maser Disc

Michele Pestalozzi (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Elitzur ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astrophysics and Space Science Vol. 295 (2005), 1-2, p. 295-331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 6717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur