CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near Field Modeling with Huygens Principle

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
EMB 07, Oct 18-19, 2007, Lund, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur