CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of Sensor Signals for Resistive Wall Mode Control in ITER

Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; J.B. Lister
Nucl. Fusion Vol. 47 (2007), p. 648.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 67138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur