CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chapter 3: MHD stability, operational limits and disruptions

T.C. et al. Hender ; Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Nucl. Fusion p. S203. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 67134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur