CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction and Oxidation Kinetics of Mn3O4/Mg-ZrO2 Oxygen Carrier Particles for Chemical-Looping Combustion

Muhammad Qamar Ul Islam Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Alberto Abad ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; M Strand
Chemical Engineering Science Vol. 62 (2007), p. 6556-6567.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur