CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Validation of Power-frequency Magnetic Field Conductive Shielding for Underground Cables

E. et al. Salinas ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Proceed. 18th International Conference on Electricity Distribution (CIRED2005) p. 205. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 6713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur