CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction kinetics of freeze-granulated NiO/MgAl2O4 oxygen carrier particles for chemical-looping combustion

Muhammad Qamar Ul Islam Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Alberto Abad ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Energy & Fuels Vol. 21 (2007), p. 610-618.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2011-09-19.
CPL Pubid: 67126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur