CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The reaction of NiO/NiAl2O4 particles with alternating methane and oxygen

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Marcus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Erik Jerndal (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Canadian Journal of Chemical Engineering Vol. 86 (2008), p. 756-767.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 67122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur