CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical-looping combustion using syngas as fuel

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Francisco Garcia-Labiano ; B Kronberger ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; J Adanez ; H Hofbauer
International Journal of Greenhouse Gas Control Vol. 1 (2007), p. 158-169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 67118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur