CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near Field Modeling with Optimization Algorithms

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
The Bioelectromagnetics Society 29th Annual Meeting, Jun 10-15, 2007, Kanazawa, Japan (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur