CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active control of multiple resistive wall modes

P.R. Brunsel ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Proceed. 32th EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion p. I4.006. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 6711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur