CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flip-Chip Mounted 1:4 Demultiplexer IC in InP DHBT Technology

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Joakim Hallin ; Torgil Kjellberg ; Bertil Hansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thomas Swahn
EuMIC 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 67107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur