CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distortion of effects caused by indirect confounding

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; David R. Cox
Biometrika Vol. 95 (2008), p. 17-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2008-12-03.
CPL Pubid: 67098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur